HRA – ANO NEBO NE

Princip této elektronické hry je velmi jednoduchý. Základem je multivibrátor (klopný obvod) osazený číslicovým integrovaným obvodem MH7400 (SN7400N atd.) který na svém výstupu střídá stav zapnuto – vypnuto (my odborníci říkáme 1 a 0) s rychlostí několika kilohertz. Samozřejmě, pokud je zapnuto napájení, tedy stisknuto tlačítko. Po uvolnění tlačítka zůstane multivibrátor překlopený do jedné ze dvou poloh, tedy čistě náhodně na jednom výstupu bude jednička (napětí) a na druhém nula (bez napětí). Toto výstupní napětí pak otevře příslušný tranzistor, který sepne příslušnou žárovičku – „ano“ nebo „ne“. Protože člověk je oproti elektronice tvor velmi pomalý, není možno předem odhadnout, jaký stav nastane po uvolnění tlačítka.

Obrázek 1 – schéma

Do přívodu napájení vřele doporučuji zařadit ještě paralelně elektrolytický kondenzátor (na schématu není zakreslen) kolem 250 uF jako ochranu před napěťovými špičkami, které by mohly vzniknout při vypínání žárovek. Tranzistory, označené jako TUN (Tranzistor Univerzální NPN) vyhoví libovolné křemíkové.

Obrázek 2 – plošný spoj

Obrázek 3 – rozmístění součástek