AM VYSÍLAČ

Zde je uveden jednoduchý stabilní vysílač s amplitudovou modulací (AM) na krátké vlny, určený ke spolupráci s rozhlasovým přijímačem který má také rozsah KV, pro přenos řeči na vzdálenost kolem 12 až 15 km. Pokud chcete docílit co nejlepší výsledků, doporučuji venkovní drátovou anténu. Jako napájení doporučuji baterii 12V, pokud by jste chtěli použít síťový adaptér 12V, pozor na to, že jeho výstupní napětí není dokonale stejnosměrné, ale má určitou střídavou složku, takže by bylo nutno jej doplnit kvalitním filtračním obvodem. Zapojení tohoto velmi jednoduchého vysílače je na následujícím obrázku.

K součástkám:

Tranzistor se dá použít libovolný vf křemíkový, třeba z řady BFxxx, KFxxx, výborně vyhoví i starší typ pocházející z rozebraných zařízení, jako KF508, KFY18, KSY34, atd. V jednom exempláři byl dokonce použit tranzistor KU611, jediný rozdíl byl ve větším výkonu.

Uhlíkový mikrofon – použili jsme mikrofonní vložku ze starého stolního telefonu.

Cívka L1 je navinuta na kostřičce o průměru 6 mm s feritovým jádrem 15 závitů smaltovaného vodiče o průměru 0,3 mm

Cívka L2 je na stejné kostřičce ale bez jádra, 10 závitů stejného vodiče.

Ladicí kondenzátory 500 pF pochází z kapesních tranzistoráků, i když vhodnější jsou vzduchové.

Krystal pochází z vyhozeného počítače a má kmitočet 4,336 MHz, což je tedy i pracovní kmitočet vysílače.

Testováno podle vzoru v Low Cost Powerful AM Transmitter