AMPLITUDOVÝ DETEKTOR

Hlavní výhodou tohoto detektoru je jeho vysoká citlivost. Poskytuje lineární detekci slabých signálů s hloubkou modulace až 80 ... 85%. První stupeň (T1) je klasický zesilovač vstupního signálu, druhý (T2) je emitorový sledovač. Vzhledem k velké hodnotě odporu R5 pracuje tranzistor T2 s malým proudem kolektoru. Detekce se objeví na dolním ohybu charakteristiky. Vysoká linearita detekce je zajištěna 100% negativní zpětnou vazbou v emitorovém sledovači.

Радио №4, 1984