AM TX 27 MHz

Při těžení součástek z jednoho staršího počítače ze skládky jsme v kroužku mimo jiné dobré věci vypájeli také krystal 9,216 MHz. Samozřejmě letěl do krabičky s označením „MURX“, neboť co s ním, že ano, na žádné amatérské pásmo se nehodí a pro použití v konvertoru je jeho kmitočet příliš „chlupatý“. Ale jednoho z mladých členů kroužku, který má závislost na matematice, napadlo, že jeho třetí harmonická je 27 648 kHz, tedy někam do CB pásma. Po námitce, že takový kanál v CB pásmu neexistuje, nejbližší je 27 645 kHz, bezelstně odvětil – nojo, ale taky nebude nikoho rušit. Jardo, ale přeci jen, může to prolézat, tři kilohertzy je jen kousek….. Následovala okamžitá odpověď: „Případné rušení řeší fyzické a právnické osoby vzájemnou dohodou“. No a hlavně, jde nám pouze o ověření funkce, žádný trvalý provoz.

Takže – dopadlo to následovně:

Základem je libovolný tranzistor, který je schopen pracovat v daném kmitočtovém pásmu (prakticky všechny křemíkové typy) zapojený jako oscilátor se společnou bází, u něhož je zpětná vazba z výstupu (kolektor) na vstup (emitor) tvořena selektivním členem – tedy krystalem. Samozřejmě je zde možno v pohodě použít i tranzistor vodivosti PNP, pak jednoduše napájecí baterii 9V připojíme obráceně, záporným polem k zemi.

Amplitudovou modulaci jsme vyřešili tím nejjednodušším základním zapojením – změnou proudu tranzistoru v rytmu modulačního kmitočtu, a tedy změny amplitudy vyzařovaného výkonu, čili amplitudovou modulaci. Pro zjednodušení „modulátoru“ jsme použili budicí trafo z koncového stupně stařičkého tranzistoráku, uhlíkový mikrofon z telefonu a pomocný zdroj proudu – jeden tužkový článek. Samozřejmě, že by bylo možné zdroj proudu pro mikrofon získat i pomocí děliče z hlavní napájecí baterie, ale nám šlo pouze o ověření funkce vysílače – a fungoval opravdu výborně, i když ne dlouho – hned na příští schůzce byl rozebrán.

Ještě drobná technická poznámka, určená pro ty, kteří o telefonech něco ví. V tomto zapojení byla použita uhlíková mikrofonní vložka typu UB (ústřední baterie), tedy běžného telefonu, jaký se vyskytoval v domácnostech i na úřadech. Pokud by jste ale měli k dispozici mikrofonní uhlíkovou vložku systému MB (místní baterie, to byly ty telefony bez číselníku ale zato s klikou pro vyzvánění), pak by se dalo zapojení zjednodušit – vynechat trafo, článek 1,5V a odpor 470 ohmů tak, že mikrofon připojíte přímo do série s emitorem. Obdobné řešení je například ZDE.