AM VYSÍLAČ PRO KRÁTKÉ VLNY

This circuit is for educational purpose only.

Zde uvedený návod slouží pouze jako informativní materiál. V žádném případě Vás nechci nabádat k porušení zákonů, předpisů a obecně závazných norem. Použitím tohoto návodu se můžete dostat do rozporu s platnými vyhláškami a zákony.

V tomto návodu popisuji zajímavý krátkovlnný vysílač s anodovou modulací, který je velmi jednoduchý a nepotřebuje žádný laděný obvod ani cívku, které bývají v amatérských podmínkách často problémem. Zapojení používá pro nastavení pracovního kmitočtu krystalový výbrus, všeobecně zvaný „krystal“, jaké se (kromě obchodů) vyskytují ve velkém množství i ve vyhozených počítačích, ba i v barevných televizorech – tento typ má výhodu v tom, že jeho pracovní kmitočet spadá do amatérského pásma 80 metrů. Kmitočty krystalů z počítačů jsou v dosti širokém rozsahu, takže je při výběru nutno dát pozor na to, zda máme přijímač schopný poslouchat právě na tomto kmitočtu.

Krystalem řízený oscilátor T2 je amplitudově modulován tranzistorem T1, zapojeným jako regulátor protékajícího proudu. Na vstupu modulátoru je použit menší reproduktor ze starého tranzistorového přijímače s impedancí 4 až 8 ohmů, ve funkci dynamického mikrofonu. Signál z něj je zesílen tranzistorem T1 (ve vzorku KF508) který propouští proud do kolektoru T2 (ve vzorku byl použit KSY34) a tím moduluje vyrobené vysokofrekvenční kmity které jsou pak anténou vyslány do prostoru. Dosah tohoto vysílače je s 2 m dlouhou anténou cca 50 až 100 metrů, s přiměřeně delší anténou samozřejmě podstatně více. Nemusím snad připomínat, že dosah je také ovlivněn citlivostí přijímače.

Námět http://www.circuitdiagram.org/