KV VYSÍLAČ AM BEZ CÍVEK

Zde uvedený návod slouží pouze jako informativní materiál. V žádném případě Vás nechci nabádat k porušení zákonů, předpisů a obecně závazných norem. Použitím tohoto návodu se můžete dostat do rozporu s platnými vyhláškami a zákony.

Hlavním rysem tohoto vysílače je, že u něj není použit žádný laděný obvod – tedy cívka a kondenzátor. Začátečníci v oboru vysokých kmitočtů mají právě s laděnými obvody největší problémy. Pracovní kmitočet je určen krystalem, v pokusném vzorku byl použit s kmitočtem 12 MHz ze starého počítače. Hlavní z jeho výhod spočívá v tom, že výsledný kmitočet je značně stabilní, oproti LC obvodům které jsou již ze své podstaty nestabilní, jejich rezonanční kmitočet kolísá vlivem změny teploty, vlhkosti vzduchu, přiblížením jakéhokoli tělesa a podobně.

Celý vysílač je velmi jednoduchý a používá jen několik součástek, jak je vidět na obrázku. Odpory R1 a R2 jsou použity pro stejnosměrné předpětí tranzistoru T1. Kondenzátor C1 zajišťuje spojení mezi reproduktorem a bází tranzistoru T1. Podobně, odpory R3, R4 a R5 poskytují stejnosměrné předpětí pro tranzistor T2. Odpor R5 také zajišťuje negativní zpětnou vazbu, která má za následek vyšší stabilitu. Krystal je buzen částí energie z kolektoru tranzistoru T2 přes zpětnovazební kondenzátor C2. Tak oscilační obvod generuje nosný kmitočet na jeho základní frekvencí 12 MHz.

Tranzistor T1 má tři funkce:

1. Přivádí napájecí napětí na kolektor tranzistoru T2

2. Zesiluje akustické signály od reproduktoru

3. Moduluje vysokofrekvenční nosný kmitočet akustickým signálem.

Reproduktor zde slouží jako dynamický mikrofon, hlas převede do elektrického signálu, ten je zesílen tranzistorem T1. Jelikož je tranzistor T2 (oscilátor) napájen proměnným napětím (dle signálu z reproduktoru) procházejícím tranzistorem T1 dochází k amplitudové modulaci signálu vyráběného oscilátorem T2, tento vysokofrekvenční modulovaný signál je přiveden na anténu a vyzářen do prostoru ve formě elektromagnetických vln.

Tyto vlny pak můžeme zachytit na každém přijímači krátkých vln bez zkreslení a šumu. Dosah tohoto vysílače je 25 až 30 metrů a dá se i zvětšit, použitím antény vyladěné na pracovní kmitočet.