VYSÍLACÍ DOPLNĚK

k NF elektronkovému zesilovači

Zde uvedený návod slouží pouze jako informativní materiál. V žádném případě Vás nechci nabádat k porušení zákonů, předpisů a obecně závazných norem. Použitím tohoto návodu se můžete dostat do rozporu s platnými vyhláškami a zákony.

Jen tak pro zajímavost se zkusíme vrátit o nějakých padesát let nazpět, a podívat se, jak si tehdy bastlíři zařídili rozhlas pro domácnost, nebo i pro celou obec. Na obrázku je znázorněno zapojení tříbodového oscilátoru (tento systém je nejjednodušší pro uvádění do chodu) s anodovou modulací pomocí vnějšího elektronkového nízkofrekvenčního zesilovače, na kterém se pak dají jak přehrávat gramodesky, tak i třeba pomocí mikrofonu přenášet zprávičky. Zapojení bylo navrženo pro pásmo středních vln, aby si každý, kdo má středovlnný přijímač (v té době každý) mohl tento vysílač poslechnout. Dnes je již situace poněkud jiná, střední vlny jsou již poněkud „pasé“, ale zato je tam dostatek volného místa a malá možnost, že by vysílání zachytily „nežádoucí“ osoby, jako třeba kdysi StB.

Cívka L1 je navinuta na trubce z umělé hmoty průměru 30 mm vodičem 0,3 mm a obsahuje 75 závitů s odbočkou na 25 závitu od horního (anodového) konce.

Je zde možno použít elektronky třeba GU50, EL34, PL500, atd. Pokud není požadován větší výkon zapojení, je doplněk možno osadit i běžnou přijímací elektronkou, od EF80 přes EL84 až po třeba starší 6F32, 6L31, atd.

Pro GU50 a podobné elektronky doporučuji připojit mřížku g2 (stínicí) přes odpor cca 10k – 33k a zablokovat ji proti zemi kondenzátorem alespoň M1. Hodnotu odporu volíme dle typu použité elektronky (výkonové typy) tak, aby proud anody nepřesáhl maximální katalogovou hodnotu. Mohlo by se také stát, že mřížka g2 bude mít větší napětí než anoda a tím by pak převzala její roli, no a jelikož není na toto dimenzována, pěkně se rozežhaví a lampička odejde do věčných lovišť. Dalším důvodem je to, že pokud je odebíraný proud přístavku (anoda + druhá mřížka) větší než 100 mA, je výstupní transformátor modulačního zesilovače přetížen a může docházet k nelineárnímu zkreslení.

Obdobná zapojení viz také v http://6p3s.ru/superam5.php