ALLBAND KV ANTÉNA

Pokaždé nebývá možnost natáhnout antény pro každé pásmo zvlášť, pak ale může posloužit jednoduchá vícepásmová anténa podle obr. 1, ve tvaru nesymetrického dipólu, napájeného přes přizpůsobovací transformátor (BALUN = BALanced, Unbalanced) souosým kabelem s impedancí 50 až 75 ohmů (obr. 2). V pokusném provedení byl použit kabel 75 ohmů, bývalý televizní svod, jelikož byl právě k dispozici a tedy se nemusel kupovat.

Obrázek 1

Všeobecně nejlepší vodič pro zhotovení drátových antén (podle dochovaných rad starých mnoho desetiletí) je bronzový vodič, ale bohužel, dnes jej již nikdo nikde nenajde. Proto se obvykle používá měděný vodič, přes jeho nevýhodu – že se časem protáhne a ztvrdne. Po osobních špatných zkušenostech důrazně varuji před použitím vojenského „pekáčka“, což je ocelové lanko s několika měděnými drátky, v zelené izolaci. Vlivem mrazu, slunečního záření a dalších povětrnostních vlivů izolace praská, pod ní nateče voda, ocelové lanko rezaví a za jeden až dva roky se anténa poroučí k zemi. Těch pár slabým měděných drátků to nezachrání. Takže zpět k použitému vodiči – může být holý, nebo s elektrikářskou izolací, nějaké nenápadné barvy (aby neprovokoval sousedy, že jim rušíte Ordinaci v růžové zahradě) o průměru kolem 2 až 3 mm, elektrikáři pro určení vodičů používají průřez – tak tedy 4 až 6 mm2. Silnější je již zbytečně těžký (a drahý).

Obrázek 2

Přizpůsobovací balun je možno navinout na feritové toroidní jádro o průřezu kolem 0,5 až 1 cm2 . Při pokusech byl z nouze použit „žlutý“ toroid s jednou stranou bílou z vyřazeného spínaného zdroje z PC, s velkým průměrem 27 mm a malým 14 mm – viz třeba Toroidy.htm. Balun 1:4 vineme dvěma vodiči najednou (použil jsem bílou elektrikářskou dvoulinku – licnu) a jejich vývody (A a B) jsou propojeny podle obrázku 2. Celkový počet dvojzávitů není příliš kritický, podle praxe jich může být 8 až 15. Hotový balun vložíme do krabičky z umělé hmoty odpovídajících rozměrů (podle obr. 3) a zalijeme dentacrylem nebo epoxidem, jako ochranou proti atmosférickým vlivům. Ještě před zatvrdnutím vložíme středem toroidu šroub, který bude sloužit k upevnění balunu a napájecího souosého kabelu pomocí plechové objímky ke středovému izolátoru. Středový izolátor je zhotoven z laminátové destičky 80 x 50 mm o tloušťce 5 až 8 mm.

Obrázek 3

Při uvádění do provozu nastavíme anténu na minimální PSV na kmitočtu 3 550 kHz zkracováním obou ramen (na obrázku 1 jsou míry s rezervou), přibližně o 5 až 15 cm při každém měření. Po definitivním nastavení impregnujeme všechny spoje, šroub a stínění souosého kabelu horkým parafinem. Jak ukázala praxe, parafin dokonale ochrání všechny prvky antény od vzdušné vlhkosti, lépe než mnohé jiné zalévací hmoty. Navíc nedochází k jeho stárnutí atmosférickými vlivy.

Při zkouškách byla naměřena šířka pásma pro PSV = 1,5 v pásmu 160 m = 25 kHz, v pásmu 80 m kolem 50 kHz, na 40 m průměrně 100 kHz, 20 m kolem 500 kHz. Na pásmu 15 m se pohyboval PSV v rozmezí od 2 do 2,5 a na 10 m v rozmezí 1,5 až 2,8.

 

viz také zde