ANTÉNA 9a7dck

pro 160 – 6 m, nebo 80 – 6 m

Tato anténa je navržena ve dvou verzích, přičemž verze původně určená pro pásmo 40 metrů výtečně vyhoví v celém rozsahu od 160 m do 6 m, a anténa určená pro 20 metrů spolehlivě pracuje od 80 m do 6 m. Výhodou je její relativně malá délka, což umožňuje její použití i ve stísněných podmínkách. V podstatě je to anténa typu LAMBDA 3/2, její zisk činí 3,4 dB. V místě napojení napájení je nízká impedance, takže zde může být souosý kabel připojen přímo, bez zásadního vlivu na činnost antény. Stejně výhodné vlastnosti má i v provedení jako invert V. Vyzařovací diagram má 6 laloků, takže je možno tuto anténu považovat za všesměrovou (a všepásmovou).

40m pásmo (7000 - 7200 kHz) fs= 7100 kHz
Lambda = 42.3m
3/4 Lambda = 31,7m
3/2 Lambda = 63,5m (celková délka)

20m pásmo (14000 - 14350 kHz) fs= 14175 kHz
Lambda = 21,2m
3/4 Lambda = 15,9m
3/2 Lambda = 31,8m (celková délka)

Konstrukce antény

Vyzařovací diagram