INDIKÁTOR NAPĚTÍ AKUMULÁTORU

Jistě se vám něco podobného při vysílání z přechodného stanoviště, při expedičním provozu již někdy stalo – najednou napětí akumulátoru začalo klesat, a v zápalu boje o co největší počet spojeníček jste si toho nevšimli. Proto bývá vhodné mít v zorném poli nějaké zařízení, které by vás na chování akumulátoru upozornilo. Toto zapojení podle obrázku je vhodné také pro použití v autě.

Úroveň napětí akumulátoru je indikována pomocí tří světelných diod, červená LED3 se rozsvítí při napětí menším než 11,5 V, žlutá LED2 svítí při napětí v rozsahu od 11,5 do 13,5 V. Při napětí nad 13,5 V (například při nabíjení, nebo při stoprocentně nabitém akumulátoru) svítí zelená LED1.

Napěťový práh, při kterém dojde k přepnutí, určuje otevření tranzistoru T1 přes řetězec tvořený diodami D1, D2 a Zenerovou diodou ZD1, seřízený na napětí 13,5 V. Řetězcem diod D4, D6 a Zenerovy diody ZD2 je nastaven práh otevření tranzistoru T2, tedy 11,5 V.

Pokud napětí akumulátoru poklesne pod 11,5 V, tranzistory T1 a T2 jsou uzavřeny a tranzistor T3 je otevřen proudem který teče do jeho báze přes LED2 a odpory R6 a R7. Otevřený tranzistor rozsvítí červenou LED3. Vzhledem k tomu, že proud báze tranzistoru T3 je velmi malý, nestačí rozsvítit LED2.

Pokud napětí akumulátoru bude vyšší než 11,5 V, ale nižší než 13,5 V, je otevřen tranzistor T2 napětím na odporu R4, vznikajícím průtokem proudu přes ZD2 a diody D4 a D6. Otevřený tranzistor zapne LED2 a zavře tranzistor T3, čímž zhasne LED3.

Jakmile (například při nabíjení) dosáhne napětí akumulátoru 13,5 V a více, tedy nad prahovou hodnotou sériového spojení ZD1 a diod D1 a D2, napětí vzniklé na odporu R1 otevře tranzistor T1, který rozsvítí LED1. Otevřený tranzistor přes diodu D5 pošle závěrné napětí na LED2, a tato zhasne.

Uvádění zařízení do chodu spočívá ve výběru hodnoty odporu R7 v rozsahu od 33k do M1 tak, aby docházelo ke správnému rozsvěcení LED v závislosti na vstupním napětí od akumulátoru.

Námět http://radiolub.ru/