AKU MĚŘIDLO

Již dříve jsem zde uvedl jednoduchá zařízení pro kontrolu napětí akumulátoru, viz 1) a 2). Pak jsem ale nalezl ještě jednodušší zapojení, viz 3).  Vysvětlovat do hloubky jeho princip je předpokládám zbytečné, stačí si jen uvědomit, že Zenerova dioda je nevodivá až do určitého napětí – pak již proud vede. Takže když si je vybereme podle požadované úrovně indikace, dospějeme k zapojení na následujícím obrázku. A je to.

Viz také:

1) - http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/stav_aku.htm

2) - http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/akumeridlo.htm

3) - http://dc665.4shared.com/