Přijímač  pro AIR pásmo

Nedá mi, abych nezačal upozorněním. Po mnoha zkušenostech s korespondenční pomocí při oživování vysokofrekvenčních zařízení jsem přesvědčen, že každý si myslí, že když něco postaví přesně podle popisu, tak to také musí podle popisu fungovat. Tůdle! Nikdy to není přesně podle popisu. V oboru vysokých kmitočtů jsou již problémem o kousek jinak vedený vodič, cívka o milimetr větší či menší, kapacita kondenzátoru jen o pár pikofarad jiná, a už je vše jinak. Pak se pokusník nestačí divit, že jeho přijímač mu neposlouchá to, co by měl, ale něco úplně jiného, že je naladěn na jiný kmitočet. Takže doporučuji – pokud přístroj nepracuje dle požadavků (a to skoro nikdy), je nutno jen malými změnami cívky (roztáhnout nebo stlačit) nastavit správný požadovaný stav. Úplně nejlepší je vlastnit, nebo mít možnost zapůjčit si příslušné měřicí přístroje (signální generátor nebo měřič rezonance), ale i bez nich to jde.

Tak, to hlavní máme za sebou, a můžeme se pustit do popisu.

Zapojení přijímače je na obrázku 1. Skládá se ze zpětnovazebního detektoru s tranzistorem T1 a třístupňového nf zesilovače s tranzistory T2, T3 a T4. Zdroj napájení je jeden článek s napětím 1,5 V, buď velikosti AA nebo větší. Výstup je na sluchátka od přehrávače, nebo je možno místo nich použít pro hlasitý poslech nf zesilovač dle obrázku 2, který připojíme místo sluchátek, ovšem příslušně se nám tím zvedne i odběr proudu, proto tuto možnost doporučuji spíše pro použití doma, nebo v autě.

Obrázek 1 – zapojení přijímače.

Pracovní bod zpětnovazebního detektoru T1, a tedy hodnota zpětné vazby, se nastavuje potenciometrem R1, kterým se řídí napětí na bázi tranzistoru. Úhel natočení potenciometru R1, při kterém získáváme nejlepší příjem, se může měnit podle kmitočtu přijímané stanice a také podle síly jejich signálů.

Nízkofrekvenční signál snímáme z odporu R2 připojeného do série s kolektorem tranzistoru T1. Na tlumivce L2 se zbaví zbytků vysokých kmitočtů a postupuje dále na třístupňový nízkofrekvenční zesilovač T2 – T4, zapojeným jako běžný odporově vázaný zesilovač se společným emitorem. Kondenzátor C8 na výstupu posledního stupně slouží k odstranění všech vysokofrekvenčních zbytků, které ještě zůstaly v signálové cestě.

Cívka L1 je navinuta bez kostry, vzduchově, na průměru 5 až 6 mm (například na propisce), a má 6 závitů vodičem o průměru 1 mm, délka vinutí je 12 až 13 mm (skutečná délka se upraví při uvádění do chodu a ladění). Ve vzorku byla po uvedení do chodu naměřena indukčnost cívky 0,15 uH (mikrohenry). Pro ladění je vhodné použít jednu sekci ladicího kondenzátoru z tranzistoráčku s rozsahem VKV, ve vzorku byl z nouze použit hrníčkový ladicí trimr ze starého vyhozeného elektronkového přijímače, který má výhodu, že je jemnější ladění, ale nevýhodu v chrastění při prolaďování. Potenciometr R5 slouží k regulaci hlasitosti. Jako anténa je použitelný kousek silnějšího měděného vodiče o délce asi 20 až 40 cm. Pokud bydlíte blízko u letiště, nebo letadla přelétávají přímo nad vašim bydlištěm, je možno zachytit korespondenci letadel i bez antény.

Provoz a nastavení.

Potenciometr hlasitosti R5 nastavte kousek od nejslabšího, tedy k napájení, potenciometr R1 do krajní polohy k uzemnění. Pomalu otáčejte R1 do okamžiku vzrůstu šumu ve sluchátkách. Pak velmi jemně jej stáhněte zpět, na úroveň zmenšení úrovně šumu. Nyní můžete pomalu přidat hlasitost potenciometrem R5 a můžete přijímač naladit na požadovanou stanici kondenzátorem C1.

Pro bližší informace o leteckém provozu doporučuji http://www.lktb.info/download.htm, letecké komunikační frekvence najdete třeba i na http://www.marecek.cz/view.php?cisloclanku=2006111401

Další úpravy.

Pokud vám nevyhovuje hlasitost přijímače, a chtěli by jste poslouchat na reproduktor, můžete přijímač doplnit jednoduchým a přitom kvalitním nízkofrekvenčním zesilovačem s oblíbeným a často používaným integrovaným obvodem LM380, podle obrázku 2.

Obrázek 2 – zapojení nf zesilovače pro reproduktor.

Součástky:

C1 – Ellyt 5 mF C2 – Ellyt 2,2 mF C3 – M1

C4 – Ellyt 470 mF C5 – Ellyt 470              Repro – reproduktor 8 až 16 ohmů.

R1 – 4k7 R2 – 47k R3 – 2,7 ohmu

Vývody označené Sluch připojíme místo sluchátek do přijímače. Napájecí napětí může být v rozsahu 9 až 24 V.

Радиоконструктор 2007 №5, Горчук Н.В.