VF VOX

Pokud si někdo postaví ke svému transceiveru koncový zesilovač, narazí na problém, jak přepínat příjem – vysílání, tedy zapínat zesilovač při vysílání a obejít jej při přijmu. Zde nabízím  zapojení které se aktivuje, ocitne-li se na jeho vstupu VF signál. Tento systém je velmi citlivý, reaguje již na vstupní výkon kolem 100 mW.

V případě, že se přes vazební kondenzátor C1 dostane na diodový zdvojovač D1 a D2 signál, dostane se na sled tranzistorů T1, T2 aT3, které přejdou do stavu nasycení a sepnou relé Re. Odpory R1 – R4 slouží k omezení klidového proudu tranzistorů, jejich hodnota je navržena pro napájecí napětí 12 – 15 V. V případě napájení stejnosměrným proudem vypustíme diodu D4 a případně i kondenzátor C4. Při použití napájecího napětí 24 V zvětšíme hodnoty odporů R1 – R4 na dvojnásobek. Kondenzátor C3 volíme tak, aby relé nevypínalo při pauzách mezi slovy, případně při telegrafu. Všechny diody jsou DUS (Dioda Univerzální Křemíková).

Rozmístění součástek

Destička plošných spojů o rozměrech 60 x 35 mm.

Námět Elektroda.pl