Vícepásmová KV anténa

Na obrázku 1. je schematicky znázorněna anténa, která je schopna pracovat na všech amatérských pásmech KV. Anténa je napájena koaxiálním kabelem s impedancí 50 ohmů, tedy nesymetrickým vedením, a z toho důvodu je zde použit symetrizační člen - transformátor podle obrázku 2. Transformátor je navinut na feritovém toroidním jádru dvěma vodiči o průměru 0,8 mm současně. Pro ochranu před vlhkostí je velmi vhodné jej umístit do krabičky, ať již umělohmotné (zalepené) nebo i kovové (zaletované). Při testech byl transformátor ovinut několika vrstvami samovulkanizační gumy.

Obrázek 1. – konstrukce antény

Pro vlastní anténu, tedy zářič, je možné použít měděný  nebo poměděný vodič o průměru 2 až 2,5 mm. Při zkouškách byl naměřen činitel stojatých vln pod 2 na všech pásmech.

Obrázek 2. – symetrizační člen