KV PŘIJÍMAČ R-311 (Omega)

Stručný popis.

Přenosný radiopřijímač R-311 byl původně určen pro použití v armádě k příjmu AM a CW signálů v kmitočtovém pásmu 1 - 15 MHz. Je určen pro teplotní rozsah od -40 do +50  °C při vzdušné vlhkosti až do 98%. Přijímač je zapojen jako superhet s jedním směšováním a je osazen jedním typem elektronek - 2Ж27Л. Váha přijímače je 21 kg a jeho rozměry jsou 520 х 475 х 335 mm. Má plynulé nastavení šířky propustného pásma v mezifrekvenčním zesilovači, anodové napájecí napětí 80 V / 14 mA, pro žhavení 2,5 V  / 1,1A.

Technická data.

Rozsah přijímaných kmitočtů je rozdělen na pět dílčích podrozsahů:

Rozsah

Kmitočet MHz

I

1,00 až 1,88

II

1,88 až 3,30

III

3,30 až 5,58

IV

5,58 až 9,20

V

9,20 až 15,00

Stupnice je cejchována v MHz, dělení je v podrozsazích I a II po 10 kHz, v ostatních po 20 kHz.

Citlivost přijímače pro příjem AM je lepší než 7,5 uV měřeno pomocí signálního generátoru přes umělou anténu (sériové spojení cívky s indukčností 12 uH , kondenzátoru kapacity 60 pF a odporu 100 ohmů) s kmitočtovou modulací 1000 Hz a hloubce modulace 30%, při odstupu signálu od šumu 3:1 a napětí na sluchátkovém výstupu 1,5 V. Výstup přijímače je přes oddělovací transformátor, ke kterému mohou být připojeny jedny nebo dvoje nízkoohmová sluchátka s odporem 100 ohmů pro stejnosměrný proud a impedancí 600 ohmů pro střídavý proud kmitočtu 1000 Hz, a výstupní linka k dalšímu zpracování signálu s odporem 1 500 ohmů.

Citlivost přijímače při příjmu CW je lepší než 3 uV při odstupu signálu od šumu 3:1 při napětí na sluchátkovém výstupu 1,5 V. Potlačení příjmu zrcadlového kmitočtu je v nejhorším případě nejméně 40 násobné.  

Mezifrekvenční kmitočet je 465 kHz, s plynulou regulací šířky propustného pásma:
široké pásmo - nejméně 4 kHz pro pokles o dvojnásobek a nejméně 16 kHz pro pokles o stonásobek.
úzké pásmo - 270 - 300 Hz pro pokles o dvojnásobek a nejméně 3500 Hz pro pokles o stonásobek.

Přijímač je určen pro práci s těmito typy antén:
1. Šikmý paprsek o délce 12 m
2. Tyčová s výškou 4 m
3. Tyčová s výškou 1,5 m.

Při přechodu z drátové antény na tyčovou a zpět je nutné doladění vstupu přijímače.

Použité elektronky 2Ж27Л mají katalogové žhavicí napětí 2,2 V, proto při použití čerstvě nabitých akumulátorů 2КН-24с s napětím 2,5 V je do obvodu žhavení zapojen přes přepínač НАКАЛ v poloze 1 srážecí odpor 0,5 ohmu. Anodové napětí je získáno z vibrátorového měniče ВП-3М2 (BG-3М) nebo anodové baterie БАС-80 (БАС-Г-80) Pro napájení ze sítě je použit síťový zdroj BC-3.

Přijímač R311 zevnitř

                    

      Vnitřek přijímače zleva                                       Vnitřek přijímače zprava

                     

 

Vnitřek přijímače zhora                                                       Vnitřek přijímače zdola

 

Vnitřek přijímače zezadu                                                     Vnitřek přijímače zepředu

               

Ladicí převod                                                            Ladicí kondenzátor

Zdroj http://cqham.ru/trx/r311.html a http://museum.radioscanner.ru/r_311/r_311.html