ANTÉNA PRO 80m

Anténa podle tohoto obrázku je dosti širokopásmová a má prakticky kruhový vyzařovací diagram. Činitel stojatých vln je kolem 1,2 v celém rozsahu kmitočtů 3,5 až 4 MHz. V praxi se ale ČSV může poněkud lišit vlivem okolních předmětů.

Základem antény je stožárek bývalé společné televizní antény o výšce 10 až 12 metrů který musí být řádně uzemněn, což obvykle bývá splněno – je propojen s rozvodem bleskosvodného uzemnění. Na kvalitě tohoto uzemnění závisí kvalita antény. Konce ramen antény (délka závěsů) musí být nejméně tři metry od místa ukotvení. Vstupní impedance této antény je kolem 50 ohmů, pro napájení tedy použijeme opět 50 ohmový kabel. Z obrázku je patrné, že opletení kabelu je připojeno ke kovovému stožárku a střední žíla ke středu antény, tedy ke spoji obou ramen.

Literatura: ARRL Handbook, Antenna 80m K0EOU.