PŘIJÍMAČ 7 MHz

Po hodně dlouhé době jsem se rozhodl alespoň dočasně opustit pásmo 80m, a vyzkoušet si, co všechno by se dalo udělat na pásmu 40 metrů, prostě zkusit zase něco nového. Vysílač nebyl problémem, jednoduše jsem na výstupu zmenšil cívku a kondenzátor, prostě naladil jsem jej na druhou harmonickou původního rozsahu. Ale jak nyní s přijímačem, tu osmdesátku bych si rád ponechal jen tak na kontrolu co se na pásmu děje, a přidávat k němu přepínač pro další rozsah by bylo obtížné (přijímač je v krabičce od cigaret Marlboro). Takže nezbývá než postavit nový, hluboko v šuplíkových zásobách jsem vyhrabal integrovaný obvod NE602 (obdoba SA602), který tam zbyl z dávnějších pokusů o přestavbu transceiveru Nivea (ale jo, povedlo se).

Vývody obvodu NE602

Takže začneme. Základní zapojení přijímače je dáno použitým obvodem, čili bude to opět osvědčený přímosměšující přijímač. Tak dále – a hele, co to tady mám, to je přeci mezifrekvenční transformátorek z FM tranzistoráčku. Ten je laděný na 10,7 MHz, čili nebude problém přidat další kapacitu, aby jeho kmitočet slezl na požadovaných 7 MHz, měřič rezonance (GDO) navázaný k vazebnímu vinutí ukázal, že pro požadovanou úpravu potřebuji kondenzátor 60 pF. Je to poněkud nenormalizovaná hodnota, ale – po prohrabání zásob kondíků vypájených z různých starších zařízení se přeci jen našel.

*   Zapojení přijímače 7 MHz

Při pohledu na schéma vidíme, že se prakticky jedná o základní katalogové zapojení, s využitím vnitřního oscilátoru v tříbodovém zapojení. Jako laděný obvod slouží cívka L1 spolu se serioparalelní kombinací kondenzátorů C4 – C5 – C7. Zájemci o stavbu nyní mají dvě možnosti ladění přijímače, buď kondenzátor C7 použít proměnný, nebo (jako ve vzorku) ladit šroubováním měděného jádra do cívky L1. Tato druhá varianta byla zvolena proto, že nepotřebuji ladicí převod a ladění je i tak dost jemné.

Nízkofrekvenční signály z výstupu integrovaného obvodu přivedeme buď do zvukové karty počítače či aktivních reproduktorů, já za tímto účelem mám jednoduchý ale zato spolehlivý a výkonný zesilovač v samostatné krabičce, který používám k různým dalším účelům. Až do nedávné doby jsem používal supercitlivý nf zesilovač vykuchaný z CD PC přehrávače (potřeboval jsem hezkou krabičku) ale na reproduktor má příliš malou hlasitost, no bodejť, je konstruován pro připojení sluchátek. Zapojení celé řady jednoduchých a spolehlivých zesilovačů je na tomto webu, stačí zalistovat. Pro napájení jsem zvolil (z důvodu portejblování) plochou baterii 4,5V, doma ze síťového zdroje napájím pěti volty.