PŘIJÍMAČ 7400

Tento jednoduchý přijímač určený pro krátkovlnná amatérská pásma je osazen pouze jediným integrovaným obvodem – čtyřnásobným hradlem NAND typu SN7400N (značení TESLA MH7400, starší značení MHA111). Autor píše, že by se neměl nahrazovat typy 74S00, 74LS00, 74HC00 a podobnými. Důvod ale bohužel neuvádí.

Seznam součástek:

C1 – 430   C2 – 10   C3 – 430   C4 – M1  C5 – M15

C6 – M15   C7 – 10n  C8  100M  C9 – M1  C10 – 100M

Clad – 20 – 75 pF

R1 – 470   R2 – 470   R3 – 2k7   R4 – 12k  R5 – 2k7   R6 – 22k

X1 – keramický filtr  3,58 MHz

Sluch – 100 ohm

L1 – 1 závit

L2 – 16 závitů na průměru 10 mm s feritovým jádrem, pro pásmo 80 metrů 6 uH

L3 – 16 závitů na průměru 10 mm s feritovým jádrem, pro pásmo 80 metrů 6 uH

L4 – 6 závitů

L5 – 163 mH

Kontrola napětí: PIN 10 = 1,17V,  PIN 12 a 13 = 1,45V

Je to v podstatě známý přímosměšující přijímač, jakých na stránkách tohoto webu byla popsána celá řada. Dvě hradla tvoří laditelný oscilátor typu VXO, ve kterém je kmitočet dán keramickým filtrem 3,58 MHz ze starého telefonu Tesla Stropkov s impulsní volbou. Pomocí ladicího kondenzátoru Clad je oscilátor přeladitelný téměř přes celé amatérské telegrafní pásmo 80 metrů.

Další hradlo pracuje jako lineární vysokofrekvenční zesilovač, který je přes pin 9 zapínán a vypínán signálem z oscilátoru. Takto je vlastně vytvořen směšovač kmitočtu přicházejícího z antény a kmitočtu oscilátoru. Odpory R3 a R4 slouží k linearizaci stupně.

Obvod s cívkou L5 a kondenzátory C5 a C6 slouží k impedančnímu přizpůsobení a současně jako nízkofrekvenční pásmový filtr, který odstraní zbytky vysokofrekvenčních kmitočtů na výstupu směšovače a dále propustí pouze nízkofrekvenční signál do čtvrtého hradla, pracujícího jako nízkofrekvenční zesilovač. Linerizaci zde opět zařídí odpory R5 a R6, kondenzátor tvoří Rolls-off zesilovač odezvy při vysokých frekvencích.

Ve vstupním obvodu je samozřejmě možné použít i běžný pásmový filtr, pro jeho návrh je podstatné vědět, že vstupní impedance směšovače je přibližně 1 200 ohmů. Co se týče zpětného vyzařování oscilátoru do antény, tak autor naměřil 6 uW do odporu 50 ohmů, připojeného místo antény.

O svých zkušenostech z provozu autor napsal:

On my first night (April 2, 2008) using this receiver I was pleased to have worked Michel, F5IN, as well as Pat, KØPC. Michel was my first transatlantic DX contact in over 30 years. A few days later I had a message from Pat, saying that he'd looked through his Novice logbook and discovered that we'd met before on the air. On January 3, 1971, Pat (then, WNØZSF) and I (then, WNØDEN) had worked each other on 40m. I'd been using my Ameco AC-1 and Realistic DX-120 station.

Podle http://www.aa1tj.com/