ELEKTRONKOVÝ PA 50W

 

Popisovaný zesilovač výkonu byl původně určen k provozu s transceiverem TTR1 dle OK3CEN. Ale jelikož se jedná o širokopásmové zapojení, lze jej samozřejmě použít v celém pásmu KV.

Zesilovač je osazen elektronkou 6P45S ze staršího ruského televizního přijímače, v zapojení s uzemněnou mřížkou. Zesilovač se vyznačuje jednoduchou konstrukcí, dobrou linearitou, a při jeho používání nedocházelo k žádnému rušení TV. Klidový proud je kolem 35 mA. Anténní přepínač je řešen tak, aby při příjmu byla katoda elektronky odpojena od země, takže jí neteče žádný proud a tím pádem ani neprodukuje žádný nepříjemný šum. Na výstupu je použit filtr typu PI, jehož úkolem je přizpůsobení impedance elektronky (kolem 1 000 ohmů) k impedanci antény 50 (nebo 75) ohmů. Mikroampérmetr na výstupu slouží ke kontrole správného vyladění PI-článku, na maximální výchylku ručičky přístroje.

 

Pro napájení slouží jednoduchý usměrňovač s transformátorem ze staršího elektronkového přijímače, vybereme raději transformátor větších rozměrů, je předpoklad, že je schopen dávat větší proud. Pokud máme transformátor pouze s jedním sekundárním vinutím na vyšší napětí (např. 200 až 300 V), použijeme usměrňovač s násobičem napětí, pokud použitý transformátor má dvě vinutí pro vyšší napětí se střední odbočkou, (třeba 2 x 250V) využijeme obě vinutí v sérii jako jednocestný usměrňovač..

      

                 Násobič napětí      Jednocestný usměrňovač

 

Abychom se vyhnuli komplikovanému přepínání cívek a hlavně shánění vhodného keramického přepínače, byl v této konstrukci použit variometr dle následujícího obrázku:

 

 

Na keramické tělísko vadného drátového potenciometru o průměru 1 cm bylo navinuto na délku 6 cm 56 závitů smaltovaným vodičem průměru 0,8 mm a smirkovým papírem byl odstraněn smalt v místech dotyku běžce. Aby nedocházelo k závitovým zkratům, byla druhá strana cívky (pod druhým běžcem) přetřena vrstvičkou epoxidové pryskyřice, po níž pak lehce klouže. Výsledná indukčnost takto zhotovené cívky byla naměřena 5,2 uH Přídavná kapacita 1 000 pF je potřebná pouze pro provoz v pásmu 80 metrů. Při stavbě zesilovače pouze na jedno pásmo, je možno vynechat kondenzátor C4 a místo něj použít pevný, například pro pásmo 80 metrů byl použit slídový kondenzátor 2n2/250V. Jako proměnné kondenzátory C3 a C4 jsou použity vzduchové ladicí kondenzátory z vyřazeného elektronkového přijímače, pro kondenzátor C3 je použita pouze jedna sekce, kondenzátor C4 má obě sekce zapojeny paralelně.