Převod 50 – 75 ohmů

Dostal jsem dotaz, jak přizpůsobit výstup transceiveru 433 MHz s výstupní impedancí 50 ohmů na souosý kabel 75 ohmů. Zapátral jsem po různých vzorcích s výpočty, a výsledek přikládám zde na obrázku. Cívka L1 má 4 závity vzduchově na průměru 5 mm vodičem o průměru 1 mm.

Ale i v případě, že by jste tento transformační člen nepoužili, zase nic tak hrozného se nestane. Poměr stojatých vln při tomto nepřizpůsobení bude kolem 1,5.

Pokud by někoho zajímalo, co vlastně říká na toto téma teorie, uvádím příslušnou pasáž z multimediální učebnice http://www.urel.feec.vutbr.cz/~raida/multimedia/index.php?nav=7-1-A, zájemci si ji mohou stáhnout i ve formátu .PDF na adrese www.urel.feec.vutbr.cz/~raida/multimedia/cz_7/7-1-A.pdf.

Transformace paralelním připojením susceptance.

Předveďme si nyní, jak lze potřebnou transformaci provést pomocí soustředěných reaktancí. Mějme například přizpůsobit impedanci ZL = 100 Ω ke zdroji o impedanci Zg = 50 Ω. Můžeme to provést tak, že nejprve připojíme paralelně vhodnou induktivní susceptanci tak, že výsledná kombinace bude mít reálnou složku impedance rovnu impedanci generátoru, totiž 50 Ω.

K impedanci ZL = 100 Ω jsme paralelně připojili induktivní susceptanci. Vzhledem k tomu, že mu, že jde o susceptanci, nemění se při paralelním připojení reálná část výsledné admitance, což můžeme ve Smithově diagramu znázornit tak, že se výsledná impedance posune po kružnici konstantní reálné části admitance (pravý oblouk červené barvy).
Je třeba připojit susceptanci právě takové velikosti, aby tento posun sahal právě na jednotkovou kružnici normované reálné části impedance (v obrázku společný vrchol obou červených oblouků).

Obr. 7.1A.5

Přizpůsobení LC obvodem

Obr. 7.1A.6

Ve druhém kroku připojíme k paralelní kombinaci L1 a zátěže (zátěž není na obrázku zobrazena ve schematu, je připojena vlevo k bráně 1) do serie kondenzátor C1 tak, abychom vykompenzovali imaginární složku impedance této kombinace.

 

Pro další studium doporučuji zejména www.skvor.cz/pdf/impmatch2.pdf a pro začínající také  články, které vychází na stránkách CB klubu Česká Lípa, třeba http://www.cbdx.cz/seznam0count20cislo81.html a další.