Anténa 5/8 pro 446MHz

Jeden přítel se pokusil vyrobit anténu 5/8 pro některá vyšší pásma, jako zkušební si zvolil pásmo PMR. Je si vědom toho, že použití vnější antény na těchto zařízeních je nelegální, ale tohle je pouze pokus z důvodu výuky a v provozu nebude anténa používána.

 Schematický nákres antény je na obrázku –

Jako materiál použil měděný vodič o průměru kolem 2 mm, z něhož je na jednom konci navinuta cívka o pěti závitech na průměru 5 mm. Základem sestavy je souosý konektor a odstřižek sklolaminátové destičky pro plošné spoje. Délka zářiče (nepočítaje cívku) je 42,7 cm a protiváhy mají délku 16,3 cm, podrobnosti konstrukce jsou vidět na fotografiích.Testováno podle SP6PZR, http://pmr446.com