4 pásmový vysílač

Před nedávnem jsem zde popisoval "vysílač bez cívek", a jelikož se mi zalíbilo použití integrovaného krystalového oscilátoru, přemýšlel jsem, jak jej rozšířit. Podobný problém měl také Clark WA2UNN, který navrhl použití děliček kmitočtu pro získání dalších pásem.

Základem tohoto vysílače je tedy běžný krystalový oscilátor v pouzdru DIL s kmitočtem 28,322 MHz, který se dá získat ze základních desek vyřazených počítačů. Jeho výstupní napětí je přibližně 1,5 V špička - špička. Pro další pásma použijeme známé děličky dvěmi, – dvojitý bistabilní klopný obvod D typu MH74LS74, nebo jejich zahraniční ekvivalenty – budeme potřebovat 2 tyto obvody (v každém jsou umístěny 2 děličky), výhodné pro jejich nízkou cenu a malý příkon. Tak z kmitočtu oscilátoru 28,322 MHz obdržíme vždy po dalším a dalším dělení kmitočty 14.161 MHz, 7.080 MHz, a 3.540 MHz, tedy v rozsahu čtyř amatérských pásem.

Na výstupu děliček je signál s pravoúhlým průběhem s velkým obsahem harmonických kmitočtů, proto si jej musíme vyčistit dvojitou dolní propustí, která omezí všechny kmitočty nad jmenovitým a odstraní strmé náběžné a sestupné hrany signálu. Cívky jsou navinuty na malých toroidních jádrech, počty závitů závisí na použitém materiálu jader, dle vzorce:

N = 100 * odmocnina (L požadovaná / AL)

Hodnoty jednotlivých součástek jsou uvedeny v tabulce:

Pásmo

C1

L1

C2

L2

C3

80 m

1 700 pF

2,17 uH

2 400 pF

2,17 uH

1 700 pF

40 m

820 pF

1,1 uH

1000 pF

1,1 uH

820 pF

20 m

470 pF

0,6 uH

680 pF

0,6 uH

470 pF

10 m

230 pF

0,3 uH

330 pF

0,3 uH

230 pF

Výstupní výkon je kolem 40 mW, pro další použití si jej tedy musíme zesílit. Proto za oscilátorovou části následuje již běžný výkonový zesilovač, podle dalšího obrázku.

Cívky L3 a L4 tvoří vysokofrekvenční transformátor, sloužící k přizpůsobení výstupní impedance tranzistoru k výstupnímu PI článku. Jsou navinuty opět na toroidním jádru, L3 má 16 závitů a L4 8 závitů. Výstupní PI článek (dolní propust) je volen opět dle použitého pásma, ve schématu jsou uvedeny hodnoty pro pásmo 40m, cívka L5 má tedy v tomto případě rovněž indukčnost 1,1 uH (viz výše uvedená tabulka).

Zesilovač je osazen tranzistorem KSY34 a díky slabé záporné zpětné vazbě na neblokované části emitorového odporu je dostatečně stabilní a jeho výkon je přibližně 1 W. Samozřejmě nic nebrání tomu, použít jiné, osvědčené zapojení zesilovače, případně i s vyšším výkonem.