TŘÍFÁZOVÝ MULTIVIBRÁTOR

Nejprve něco o zapojení.

Multivibrátor je elektronický systém, který je založen na použití elektromechanických relé, elektronek, doutnavek, tranzistorů, tunelových diod, tyristorů a jiných spínacích prvcích se dvěma nebo více stavů rovnováhy, nebo nestabilních. Existuje mnoho typů multivibrátorů, nejčastěji se v nich používají bipolární tranzistory, nejčastěji v zapojení jako dvoustavový astabilní multivibrátor. Tato zapojení mohou, kromě průmyslových a akustických použití, pracovat také jako světelné blikače. V tomto článku je navržen jeho neobvyklý, méně známý druh, který nemá dva stavy, ale tři, zvaný také jako kruhový, nebo cyklický.

Jeho konstrukce.

Ke stavbě tohoto neobvyklého multivibrátoru budeme potřebovat:
3 ks tranzistory BC546 nebo podobné
3 ks odpory 1k
3 ks odpory M1
3 ks elektrolytické kondenzátory 47 uF
3 ks světelné diody (LED), nebo jedna tříbarevná RGB

…. a k tomu ještě páječku, pájku (trubičkovou), kalafunu, případně desku plošného spoje , což vše lze nahradit univerzální pokusnou kontaktní deskou.

A pokud již máte toto všechno pohromadě, můžete se podívat na schéma.

Jak to funguje.

Celý systém se skládá ze tří stupňů, z nichž každý obsahuje jeden tranzistor. Vždy výstup jednoho stupně je zapojen do vstupu druhého a z něj do dalšího, zapojení tedy představuje kruhový průběh. To znamená, že signál – tedy proudový impuls – se předává postupně ke každému dalšímu stupni v pořadí a tím způsobí překlopení obvodu. Světelné diody, indikující stav tranzistorů (otevřený – zavřený) se tedy rozsvěcují postupně, jedna po druhé, vždy svítí dvě a jedna je zhasnutá. Rychlost blikání LED se dá nastavit v širokém rozsahu změnou kapacity vazebních elektrolytických kondenzátorů a hodnotou odporů připojených do báze jednotlivých tranzistorů. Při zařazení více takových stupňů za sebou, můžeme získat efekt „běžícího světla“.

Na snímku je provedení tohoto obvodu na univerzální destičce plošných spojů. Elektrolytický kondenzátor je vidět pouze jeden, druhé dva jsou pájeny ze strany spojů.

Převzato z http://weirdscience.eu/