TŘÍPÁSMOVÁ RÁMOVKA

Miniaturní rámové antény, tedy jejichž průměr rámu je podstatně menší než délka vlny, se v pásmu krátkých vln používají pouze jako přijímací. Je ale málo známou skutečností, že ve vhodném provedení se dají používat i pro vysílání. Taková anténa má celou řadu výhod.

Tak za prvé je součinitel jakosti obvodu Q nejméně 200, což umožňuje snížit rušení od stanic, pracujících na blízkých kmitočtech. Malá šířka pásma samozřejmě ale vyžaduje dolaďování antény při provozu i v rámci jednoho pásma. Za druhé tyto malé antény mohou pracovat ve značně širokém rozsahu kmitočtů (frekvenční rozsah je až 10!), no a konečně jejich vyzařovací diagram má dvě hluboká minima (vyzařovací diagram je „osmička“), což umožňuje natáčením (směrováním) účinně potlačit rušení přicházející z určitých směrů.

Anténa vlastně představuje jeden závit cívky, která je naladěna na pracovní kmitočet proměnným kondenzátorem. Tvar závitu není kritický a může být libovolný, ale z konstrukčních důvodů je vhodné použití čtvercového rámce, na jehož velikosti závisí kmitočtový rozsah takové antény. Minimální provozní vlnová délka je cca 4L (L - obvod rámu), frekvenční rozsah je dán poměrem minimální a maximální kapacity ladicího kondenzátoru. Při použití vysílače s větším výkonem, kolem 100 W, tečou rámem značně velké proudy, až desítky ampér, takže pokud by anténa měla mít přijatelnou účinnost, měla by být vyrobena z měděných nebo mosazných trubek většího průměru (kolem 25 mm). Všechny spoje doporučuji řádně propájet. Jeden pokusný vzorek této antény byl zhotoven z hliníkových pásů 1 x 5 cm ze zbourané rozvodny, rohy byly přeplátované přes sebe a mezi pásy byly rozprostřeny hrubé ocelové piliny,  které po stažení pásů šrouby se zasekly do měkkého hliníku a tak pomohly dokonale vodivému spojení.

Na obrázku je varianta rámové antény určené pro práci na amatérských pásmech 3,5 až 14 MHz. V ednom z dolních rohů rámu je zapojen ladicí kondenzátor 1 000 pF, umístěný v krabičce, která jej chrání před vnějšími nepříznivými vlivy. Při výkonu vysílače kolem 100 W musí být tento kondenzátor schopen vydržet napětí alespoň 3 kV.

Anténa je napájena souosým kabelem s impedancí 50 Ohmů, na jehož konci je vytvořena vazební smyčka s obvodem 508 mm, jak je znázorněno na dalším obrázku. Jeho pravý horní roh je na délku cca 25 mm „oholen“, tedy zbaven opletení. Vřele doporučuji na ochranu před vzdušnou vlhkostí konce zalít vhodnou hmotou. Smyčka je upevněna k rámu v pravém horním rohu, třeba i izolepou. Celá anténa je umístěna na stožáru o výšce kolem 2 metrů z izolačního materiálu (například http://ok5im.com/teleskopy.htm), u vzorku byla použita novodurová vodovodní trubka.

Pokusný exemplář pracoval v rozmezí kmitočtů od 3,4 až do 15,2 MHz, PSV byl v pásmu 3,5 MHz naměřen 2 a v pásmech 7 a 14 MHz byl 1,5. Tedy žádný superzázrak, ale v provozu to naprosto nevadilo, vzhledem k výhodě širokopásmovosti a směrovosti. Při porovnávání s plnohodnotnými dipóly upevněnými ve stejné výšce vyšlo najevo, že na pásmu 14 MHz jsou obě antény rovnocenné, na 7 MHz byla úroveň signálu na rámové anténě menší o 3 dB a na 3,5 MHz byla síla signálu menší o 9 dB.

Literatura:

Kileen J. R. - A compact HF antenna for portable or base operation. - "Radio Communication ", 1998, September, p. 796...797.