JEDNODUCHÁ TŘÍPÁSMOVÁ ANTÉNA

Je to modifikace známé antény DL1BU, která je navržena pro provoz na amatérských pásmech 40, 20 a 10 metrů, v této úpravě nepotřebuje symetrický napáječ a dá se velice snadno přizpůsobit, pomocí transformátoru (balunu) na toroidu o průřezu 2 cm2. Primární vinutí (ze strany napáječe) má 15 závitů a sekundární (k anténě) 30 závitů vodičem o průměru 1 mm.

Při laborování s anténou jsme pro napájení použili televizní souosý kabel 75 ohmů, jelikož ve výprodeji byl k dostání „za babku“. Při použití jiného kabelu je vhodné upravit počty závitů v zapojení na následujícím obrázku.

V každém případě se snažíme docílit co nejlepšího PSV v pásmu 10 metrů, jak to dopadlo u vzorku:

1,1 na pásmu 40 m;

1,3 – na pásmu 20 m;

1,8na pásmu 10 m.

V původní verzi antény dle DL1BU byla udávána impedance antény 300 ohmů, ale pomocí programu MMANA-GAL byla impedance určena na 150 ohmů, a praktické ověřování tomu dalo za pravdu. Takže místo původního balunu 1:4 jsme s úspěchem použili 1:2.

Poznámka na závěr.

Guenter Schwarzbeck,DL1BU zemřel nečekaně 2 dubna 2008 ve svých 80 letech.

Byl považován za antenního specialistu a své odborné znalosti sdílel v mnoha sofistikovaných článcích v časopise CQ-DL.

Uctěte jeho památku.