PŘIJÍMAČ PRO STŘEDNÍ VLNY

V poslední době ubývá rozhlasových vysílačů v pásmu středních vln, takže dříve doporučované začátečnické pokusy s příjmem na krystalku se povedou pouze v bezprostřední blízkosti rozhlasových SV vysílačů a samozřejmě s použitím pořádně dlouhé antény, což je někdy také nepřekonatelný problém. Zde popsaný dvoutranzistorový rozhlasový přijímač, který je poměrně jednoduchý na stavbu, umožní příjem jen s krátkou anténou, případně za příznivých podmínek i úplně bez externí antény.

Tranzistor T1 má několik funkcí – pracuje jednak jako regulovaný vysokofrekvenční zesilovač se zpětnou vazbou a současně jako demodulátor. Citlivost přijímače je závislá na velikosti kladné zpětné vazby, která je nastavitelná pomocí potenciometru 1k. Demodulovaný signál je odebírán z jeho kolektoru a pomocí kondenzátoru 470 pF je zbaven zbytků vf, takže do báze tranzistoru T2 je přiveden čistý zvukový signál kde je dále zesílen a přiveden k reproduktoru, lépe je ale použít vysokoohmová sluchátka.

Cívka L1 má 65 závitů na trámečku feritové antény 10 mm v průměru dlouhém 10 cm, odbočka je na pátém závitu od spodního (uzemněného) konce. Cívku upevníme pokud možno blízko k desce plošných spojů, aby vývody byly co možná nejkratší. Tranzistory T1 a T2 použijeme libovolné vysokofrekvenční křemíkové typy, také označované jako TUN – „Tranzistor Univerzální N-P-N“, jak bylo svého času propagováno v Amatérském Radiu.

Citlivost tohoto přijímače se může výrazně zlepšit připojením externí antény k hornímu (horkému) konci cívky L1 přes kondenzátor s kapacitou kolem 4,7 pF. Přijímač je napájen z 9 voltové destičkové baterie, která vydrží dosti dlouho, protože odběr je pouze kolem 1 mA.

Obrazec plošných spojů přijímače

Rozmístění součástek na plošném spoji.

Zdroj:

http://electroschematics.com/

http://radiobuilder.blogspot.cz/