DVOUPÁSMOVÉ REPRODUKTORY

Také někdy se stává, že některý domácí kutil, který si chce poslechnout kvalitní reprodukci hudby, si místo kupování drahých reproduktorových soustav raději vyrobí vlastní. Nakonec – proč ne, pak může prohlásit „jo, to je MOJE, nepodporuji CE (China Export)“. Určitě mu je známo, že musí použít vysokotónový a hlubokotónový reproduktor, a že musí zajistit, aby do každého šel odpovídající signál, podle svého oboru kmitočtů. Za tímto účelem se používají elektrické filtry, složené z indukčnosti (cívka) a kapacity (kondenzátor).

Vypočítat vhodné kapacity a indukčnosti pro rozdělovací filtry s různou strmostí charakteristiky dělicího kmitočtu je možno podle následujících vzorečků:

Ve všech těchto vzorcích jsou použity:
R – odpor (impedance) cívky reproduktoru v Ohmech
F – dělicí kmitočet mezi nízkotónovým a vysokotónovým reproduktorem
C – kapacita kondenzátoru ve Faradech
L – indukčnost cívky v Henry