Rychlá 2m směrovka

 

Stává se. Najednou zjistíme, že pendrek na naší ručce je nějaký „nic moc“, chtělo by to nějakou lepší anténu. A ještě tak, aby šla nasměrovat na protistanici, to už by bylo príma. Dříve narození si jistě vzpomenou na éru stanic RF11, se kterými se dokonce pořádal ROB (hon na lišku) a za tím účelem se vyráběly kruhové směrové antény,  s osmičkovým diagramem. Základem byl kus měděného nebo mosazného drátu stočeného do kruhu na prádelním hrnci, jedním koncem připojený do anténní zdířky a druhým pod křídlovou matku – kostru.

 

Tato téměř pozapomenutá konstrukce dala myšlenku, použít ji na výše uvedené pásmo 145 MHz. Takže jak na to – vezmeme si holý nebo izolovaný měděný drát dlouhý 2 metry (v případě izolovaného drátu dbáme zkracovacího činitele) a stočíme jej do kruhu o průměru 640 mm a konce připojíme k souosému kabelu 50 (v nouzi třeba až 75) ohmů. Pokusný vzorek antény byl na horním konci kruhu upevněn k polystyrenovému pruhu širokému kolem 3 cm, jeho dolní konec byl upevněn k ručce místo spony na opasek.

 

Při připojení napájení zdola (jak je vidět na obrázku) pracuje anténa s horizontální polarizací a s vyzařovacím diagramem ve tvaru osmičky (viz klasický půlvlnný dipól) ve směrech kolmých k anténě. Pokud bychom chtěli změnit polarizaci antény na vertikální (svislou) postačí kruh antény natočit o 90° tak, aby napájení bylo připojeno ze strany.

 

Co se týče účinnosti této konstrukce, stejně jako všech ostatních záleží samozřejmě na výšce její instalace – čím výše, tím vyšší účinnost.