ANTÉNA NAPÁJENÁ NA KONCI

Jednoduché přizpůsobení antény o délce Lambda půl pomocí L-článku.

Vstupní odpor drátové antény dlouhé ½ lambda je poměrně vysoký, v napájecím bodě činí 2 200 ohmů. Jelikož přívod od radiostanice (napáječ) bývá obvykle proveden ze souosého kabelu s impedancí 75, nebo častěji 50 ohmů, je nutno použít transformátor, kterým obě impedance navzájem přizpůsobíme, aby nedocházelo k odrazům vlny a tím ke zbytečným (a značným) ztrátám. Nejjednodušším článkem k transformaci (převodu) impedancí je LC článek tvaru L.

Tento, jak je již zřejmé z názvu, se skládá z indukčnosti L (cívky) a kapacity C (tedy kondenzátoru), viz obrázek výše. Jeho velkou výhodou oproti širokopásmovým přizpůsobovacím členům, například Balunům, Ununům atd., je úzké zpracovávané pásmo, jen několi procent kolem středního kmitočtu, takže zároveň slouží jako účinný filtr nežádoucích kmitočtů, a to jak vysílaných, tak i přijímaných, ba i dokonce propustí méně širokopásmového rušení, díky svým vlastnostem. Mnohokrát se může hodit i další výborná vlastnost – rezonanční kmitočet antény může být posunut až o 10% změnou hodnot L a C.

Tato anténa s uvedeným přizpůsobením samozřejmě může být použita pro libovolné krátkovlnné pásmo, od 160 m až po 10 m (byla zkoušena i na 2 m pásmu), s oblibou tuto anténu používají i „síbičkáři“ k práci na 11 m (27 MHz) jako přenosnou – polní anténu k provozu na portable. Jako příklad zde uvádím návrh přizpůsobení mezi anténu lambda půl pro 3,6 MHz a souosý kabel 50 ohmů.

Ve výpočtech je písmeno Q použito jako pomocná proměnná, výsledná kapacita je C a indukčnost (samozřejmě) L. Pokud by vám činilo obtíže, zjišťovat jaký má mít vypočtená cívka počet závitů, mohu vám ušetřit práci – zkuste se podívat TADY.

Závěrem ale musím všechny zájemce o stavbu takovéto antény upozornit na to, že je bezpodmínečně nutné dobré uzemnění.

 Námět ke konstrukci http://www.darc-husum.de/