DVOULAMPOVÝ AM VYSÍLAČ

Starší elektronkové přijímače, které se občas nabízejí k rozebrání na součástky, obsahují mimo jiné i koncové pentody EL84. Co s nimi? Nízkofrekvenční zesilovače s elektronkami to už není ono, chtělo by to něco jiného, ale co? AHA! Což třeba vysílač? Nojo, to by šlo, ale na jaké pásmo? Radioamatéři provádějí vnitrostátní spojení (pokecy) na pásmu 80 metrů…….

ALE POZOR! Zde uvedený návod slouží pouze jako informativní materiál. V žádném případě Vás nechci nabádat k porušení zákonů, předpisů a obecně závazných norem. Použitím tohoto návodu se můžete dostat do rozporu s platnými vyhláškami a zákony.

Zapojení.

Pokud se podíváme na obrázek, vidíme, že to je v podstatě elektronově vázaný oscilátor (ECO) s amplitudovou modulací anody a stínící mřížky. Jeho výstupní výkon se pohybuje kolem 5 až 8 W.

Uvádění do chodu.

Pracovní kmitočet vysílače se nastaví zhruba změnou indukčnosti cívky L3 (změnou počtu závitů) a jemně ladicím kondenzátorem C 11. Po připojení antény vyladíme anodový okruh na minimální anodový proud elektronky E2 obvodem L1 – C6 – C7 – C8, v provozu po změnách kmitočtu již jen dolaďujeme otočným kondenzátorem C7.  Doporučuji (tedy pokud nespěcháte), anodové napětí na elektronky zapnout vypínačem Vyp až po jejich důkladném nažhavení, čili cca po 5 sekundách, a dále již dle režimu VYSÍLÁNÍ – PŘÍJEM (elektronky jsou již nažhavené).

Použité součástky.

C1 – M1                     R1 – 10k 1W
C2 – M1                     R2 – M22 0,5W
C3 – 50M 25V            R3 – 250 1W
C4 – 4n7                    R4 – 10k 1W
C5 – 4n7                    R5 – 15k 1W
C6 – 3n3
C7 – 2 – 30 pF se vzduchovým dielektrikem
C8 – 47
C9 – 47
C10 – 47
C11 – 8 – 30 pF se vzduchovým dielektrikem

Mikrofonní transformátor TR1 je možno použít libovolný s průřezem jádra (středního sloupku) kolem 1 až 1,5 cm2. Primární vinutí I má 200 závitů smaltovaným nebo lakovaným vodičem o průměru 2 mm, sekundární vinutí II má 400 závitů smaltovaným nebo lakovaným vodičem o průměru 0,06 až 0,08 mm.

Modulační nf tlumivka TL1 je navinuta na jádře s průřezem 2 až 3 cm2.  Vinutí má 1 000 až 1 500 závitů smaltovaným nebo lakovaným vodičem o průměru 0,25 mm. S výhodou je zde také možno použít primární vinutí výstupního transformátoru z elektronkového přijímače, třeba i z toho, ze kterého jsme použili elektronky.

Cívky L1 a L3 jsou navinuty na keramických kostrách o průměru 15 mm jednou vrstvou závit těsně vedle závitu, 60 závitů smaltovaným nebo lakovaným vodičem o průměru 0,31 mm. Cívka L3 má odbočku na 15 závitu od uzemněného konce.

Cívka L2 má 6 závitů smaltovaným nebo lakovaným vodičem o průměru 0,5 mm nad studeným koncem cívky L1 (ve schématu levý konec).

M – uhlíkový mikrofon (vložka) z telefonu se stejnosměrným odporem 300 až 400 Ohmů.

Viz také http://sam0delka.ru/