DVĚ ANTÉNY – JEDEN KABEL.

Stalo se, co se občas stává – jeden síbičkář si udělal koncesi na amatérské vysílání. Zatím to ještě nic zvláštního není, to hlavní teprve přijde. Ke své CB stanici si přikoupil pěkný transceivřík pro dva metry, zbastlil anténu, a ouha. Obyvatelé paneláků to jistě znají, do svého bytu si vedl svod antény větrací šachtou, a jeden kabel byl tak akorát. Natahovat ještě druhý, k druhé anténě, no to snad ne, vyloučeno.

A přesto je to docela jednoduché, použít rozbočovače, tak zvané diplexory, které vzhledem ke značnému kmitočtovému odstupu CB od dvoumetru nepustí kmity tam, kam nepatří.

Obrázek 1 – princip použití

Schéma diplexoru je na obrázku 2. Skládá se z horní propusti s mezním kmitočtem 200 MHz a dolní propusti s mezním kmitočtem 30 MHz. Útlum mezi vývody VKV a KV je přes 40 dB a útlum v průchozím směru představuje jen zlomky dB.

Obrázek 2 – schéma zapojení

Cívky L1 a L2 mají po 4 závitech vodičem 0,5 mm na průměru 5 mm o délce 8 mm

Cívky L3 a L5 mají po 5 závitech vodičem 2 mm na průměru 16 mm o délce 17 mm

Cívka L4 má 6 závitů vodičem 2 mm na průměru 16 mm o délce 13 mm

Pěkný popis s ukázkou jak tyto cívky navinout najdete na http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/vkv_civka.htm

Obrázek 3 – plošný spoj a jeho osazení

Všechny součástky jsou umístěny na oboustranném plošném spoji, podle obrázku 3. Druhá strana destičky má kovovou plochu celistvou a vodivě propojenou se zemnicí plochou na straně součástek. Celé zařízení je pak umístěno v kovové krabičce, spájené z plechu nebo z sklolaminátových destiček určených pro plošné spoje. Vřele doporučuji obě části (KV a VKV) od sebe oddělit připájenou přepážkou z kousku plechu.

Pokud dodržíte hodnoty všech prvků (hlavně cívek) dle popisu, zařízení pracuje i bez dalšího dolaďování. Kdo má tu možnost, může si pomocí vf generátoru a vf voltmetru nastavení překontrolovat a případně stlačováním a roztahováním závitů cívek přesněji doladit.

Viz také Duplekser CB/UKF - Swiat Radio 6/2003