MOTOR JAKO VYSÍLAČ

A nyní zkusíme hlouběji nahlédnout do pravěku vysílání. Snad jste již o tom někde slyšeli, nebo četli, že prvé pokusy byly prováděny s tak zvanými jiskrovými vysílači.

V mnoha (téměř všech) případech je takovýto kolektorový motůrek z dětské hračky proklínán pro jeho jiskření na kolektoru, ale v tomto případě jej s výhodou použijeme jako zdroj netlumených vysokofrekvenčních kmitů. Zkusíme si k němu připojit anténu, která nám jednak umožní zvýšit dosah vysílače, a jednak si jejími rozměry (ladění!) můžeme z celého spektra kmitočtů vybrat jeden, který nás zajímá. V toto případě použijeme dipól 2 x 50 cm, pak je vlnová délka kolem 2 m (operátoři na 145 MHz, promiňte, nebude to dlouhé), u pokusného vzorku jsme v kroužku naměřili kmitočet 150 MHz.

A teď si všichni jistě chtít vědět, jak velký je dosah tohoto vysílače. Celé čtyři metry! No, Marconiho vysílač jsme netrumfli, ale časem – kdo ví. Třeba budeme mít silnější jiskry.

Zpracováno podle http://pichub.de/Book/Basteln/