DVA ANALOGOVÉ STABILIZÁTORY

Konstrukce stabilizátorů napětí pro napájení radiozařízení a vůbec nejrůznějších elektronických přístrojů, to jsou úkony, kterých téměř každý domácí kutil opakovaně dělá desítky a tak úspěšně „vynalézá kolo“.

Proto zde nabízím dvě základní jednoduchá schémata jako doplněk k již zveřejněným článkům o stabilizátorech na tomto webu. Napájeny jsou z příslušného klasického usměrňovače, které zde již také byly popsány. Stabilizátor na obrázku 1 je poněkud ekonomičtější, jelikož nepoužívá odpor R2, ale všechny ostatní parametry jsou výhodnější u zapojení na obrázku 2. Toto druhé zapojení je modifikované zapojení průmyslově vyráběného síťového stabilizátoru, ze kterého byly odstraněny pro činnost nepodstatné prvky.

Proud zátěže

mA

Vstupní napětí

V

stř. vst. nap

mV

Výstup napětí

V

stř.výst. napětí

mV

Součinitel stabilizace

50

19,52

350

10,91

13

27

100

18,96

700

10,82

30

23

200

17,85

1 300

10,68

80

16

300

16,86

1 800

10,57

150

12

400

16,14

2 400

10,46

240

10

500

15,28

2 600

10,25

470

5,5

Parametry zapojení 1

Proud zátěže

mA

Vstupní napětí

 V

stř. vst. napětí

mV

Výstupní napětí

V

stř.výst. napětí

mV

Součinitel stabilizace

50

18,86

600

12,24

<0,5

>1 000

100

18,28

1 000

12,22

1

1 000

200

17,22

1 500

12,19

3

500

300

16,24

1 900

12,18

6

317

400

15,74

2 450

12,16

9

256

500

14,90

2 800

12,10

21

133

Parametry zapojení 2

Námět RO5OWG