JEDNODUCHÝ KV KONVERTOR

Při jedné z debat v radiokroužku přišlo na přetřes téma příjmu amatérských stanic na horních krátkovlnných rozsazích, konkrétně tedy na pásmech 21 a 28 MHz. No a což takhle nějaký jednoduchý (ale opravdu jednoduchý) konvertor k přijímačům pro 80 metrů, které jsme dělali minulý měsíc? No sákryš, to by šlo!

Pokud třeba nevíte, co výraz „konvertor“ znamená, tak všeobecně je to zařízení k přeměně něčeho na něco jiného. V našem případě je určeno k přeměně požadovaných přijímaných kmitočtů na takové, které umíme dále zpracovat.

Z dlouholetých zkušeností s vedením radiokroužků vím, že pro začínající konstruktéry je největším problémem laděný obvod, tedy cívka s kondenzátorem. Potíž vzniká při potřebě jej naladit na požadovaný kmitočet, bez použití nedostupné měřicí techniky (i když bohatě vyhoví i tranzistorový měřič rezonance, jaký zde byl několikrát popsán). To je jeden z hlavních důvodů. proč tato konstrukce obsahuje pouze jeden laděný obvod, a to ještě takový, jehož vlastnosti (rezonanční kmitočet) se dá měnit ve značně širokém rozsahu.

Takže jak „TO“ vlastně pracuje. Anténa přijme celou řadu různých signálů, a laděný obvod na vstupu konvertoru vybere jeden, který chceme poslouchat, dejme tomu s kmitočtem 21,5 MHz. V konvertoru se tento kmitočet smíchá s kmitočtem oscilátoru 25 MHz, čímž získáme čtyři kmitočty – původní vstupní, oscilátorový, součtový a rozdílový. Takže si představíme, že od kmitočtu oscilátoru se nám odečte vstupní kmitočet – a ejhle, vzniká (mimo jiné) kmitočet 3,5 MHz, který již dokážeme přijímat tak zvaným „mezifrekvenčním“ přijímačem, říkáme mu tak podle toho, že přijímá frekvence MEZI vstupní a oscilátorovou.

Takové superjednoduché zapojení je třeba kmitající směšovač, jaké se používaly na VKV a v televizní technice,  něco takového má opravdu minimum součástek a pokud pro stabilizaci kmitů oscilátoru použijeme krystalový výbrus, bude to mít i vynikající stabilitu pro SSB provoz, nehledě k zjednodušení zapojení a uvádění do chodu. Jak zapojení dopadlo, viz následující obrázek.

Při stavbě je velmi důležité dodržovat základní pravidlo vysokofrekvenční techniky – krátké vývody součástek. Velmi vhodné je také konvertor uzavřít do stíněné krabičky, buď z plechu, nebo z cuprextitu, spojené se společným vodičem zapojení a záporným pólem napájecího zdroje. Záleží pouze na vás, jak kvalitně konvertor postavíte, tak kvalitně bude fungovat.

Popisovaný vzorek konvertoru byl dle původního zadání určen pro příjem pásem 15 a 10 metrů na přijímač s přímým směšováním s rozsahem od 3,5 MHz do 4,0 MHz, ale samozřejmě je možno po výměně krystalu a úpravě hodnot vstupního laděného obvodu jej použít pro libovolné další kmitočtové pásmo v celém rozsahu krátkých vln, případně i pro jiné kmitočtové rozsahy mezifrekvenčního přijímače, podle požadavků.

Hlavní součástka, která určuje přijímané kmitočty, je krystal, v popisovaném vzorku byl použit 25 MHz z vyřazeného kalibrátoru radiostanice RF11, s tímto krystalem je možný příjem na obou požadovaných pásmech, při přeladění vstupního obvodu na rozdílový či součtový kmitočet podle vzorečků:

Kmitočet krystalu +/- kmitočet mezifrekvenčního přijímače = přijímaný kmitočet

Pro rozdílový kmitočet:

25 MHz – 4 MHz = 21 MHz

25 MHz – 3,5 MHz = 21,5 MHz

Pro součtový kmitočet:

25 MHz + 3,5 MHz = 28,5 MHz

25 MHz + 4 MHz = 29 MHz

K součástkám:

T1 –  Si NPN VF tranzistor, např. KSY62, KF504-508, BF259, BF471, BF479 atd.

L1 – 0,3 uH = 10,5 závitů drátem 0,7 mm na kostře 6 mm délka vinutí 10 mm

C1 – 80 – 200 pF

L2 – vysokofrekvenční tlumivka 1 až 2,5 mH

R1 – viz text.

Hodnota odporu R1 závisí na parametrech použitého tranzistoru, v několika vzorcích konvertoru vycházel od M27 až po M47, proto doporučuji použít zde odporový trimr s hodnotou kolem 1M, při uvádění do chodu jím nastavit maximální zesílení tranzistoru a po změření hodnoty trimru jej nahradit pevným odporem.

Ladicí kondenzátor C1 byl upraven ze styroflexového ladicího kondenzátoru ze starého kapesního tranzistoráčku, vyjmutím několika statorových i rotorových desek. Pokud použijeme kondenzátor bez úpravy, i to je možné, pouze dojde k tomu, že naladění maximální hlasitosti přijímaného signálu bude ostřejší, ale zase docílíme větší rozsah přeladění. Laděný obvod L1 C1 s udanými hodnotami lze přeladit od 20,5 MHz do 32,5 MHz

Námět: Joachim Faesen, Fernsehtechnik, Militär-Verlag, Berlin 1964.