MŮJ PRVNÍ TRANZISTOR - 2

V předešlém článku „Můj prvý tranzistor 1“ jsme se dočetli co to ten tranzistor vlastně je, jak se musí zapojit, aby fungoval atd. Závěrem jsem slíbil různá praktická zapojení, jak se ten tranzistor dá využít, tak nyní zkusíme třeba zapojení s názvem

ELEKTRONICKÝ HLÍDAČ.

Elektronická zařízení se ve značné míře používají v systémech signalizace a automatizace. Pro začátek vás zde seznámím s jedním takovým základním zapojením, které si pak můžete i nadále vylepšovat. Konstrukce takového zařízení je vhodná pro odzkoušení, jak vlastně pracuje tranzistor ve funkci spínače. Zkusíme si tedy postavit něco podobného, vhodného pro naprosté začátečníky. Náš „elektronický hlídač“ (jak jsme jej pro názornost nazvali) nám bude signalizovat pohyb zvaných nebo nezvaných hostů po střeženém území.

Základní zapojení „hlídače“ je uvedeno na obrázku, k němu si povíme pár slov, jak vlastně funguje. Z předešlého úvodního článku víme, že pokud na bázi tranzistoru není žádné napětí, tranzistor nevede, je tak zvaně uzavřený. Báze tranzistoru je spojena s emitorem (a záporným pólem baterie) smyčkou slabounkého drátu, tedy obvodem baterie – žárovka – tranzistor – baterie žádný proud neprotéká, čili žárovka nesvítí. Jakmile se ale tento drát přeruší (nezvaná osoba jej přetrhne nohou, otevřením dveří nebo okna se rozpojí kontakty, atd), na bázi tranzistoru se dostane kladné napětí z baterie přes odpor, tranzistor se otevře – a žárovka svítí.

Ještě k provedení snímače. Jak bylo uvedeno, může to být třeba slabý drát ze starého spáleného transformátoru, natažený několik centimetrů nad zemí, nebo dvojice kontaktů na dveřích či oknech – po otevření dveří se kontakty od sebe vzdálí, obvod se přeruší a žárovka signalizuje narušení. Drátová smyčka i přívody od snímačů mohou mít libovolnou délku, jen je nutno dbát na to, aby při použití hodně slabého vodiče o průměru kolem 0,2 až 0,25 mm jeho délka nepřevyšovala 200 až 300 metrů, a při použití ještě slabšího vodiče jej použít kratší než 100 až 200 metrů.

Jaké použijeme součástky:

Tranzistor – libovolný typ n-p-n (nebo p-n-p po přepólování baterie), ve vzorku byl použit typ BF 459 (NPN 300V/0,10A/ 1.20W/ >60MHz), zakoupený za 6,90 Kč.

Žárovka – malá žárovička do bateriové svítilny, např. 2,5V 0,1A

Odpor – 2k2 až 10 k

Baterie – plochá baterie 4,5V

Smyčka drátu – viz popis v textu.

Skutečnou hodnotu odporu vybereme pokusně tak, aby při rozpojených svorkách ke snímači svítila žárovička dostatečně jasně. Pokud bychom použili žárovičku s větším proudem než 0,1A (100 mA) mohlo by dojít k přehřívání tranzistoru, pak by bylo nutno použít výkonnější tranzistor. V klidovém stavu (při propojených svorkách snímače) odebírá toto zařízení velmi malý proud, takže jedna baterie vydrží dosti dlouho.

Námět převzat z http://umeha.narod.ru/