MIXLE V PIXLE

neboli

TRANSCEIVER S JEDNÍM TRANZISTOREM

Omlouvám se všem, kteří mi budou spílat, že jsem použil název Myšpulínova vynálezu ze Čtyřlístku, ale jedním mladým bastlířem z kroužku byl tento výrobek takto nazván, a okamžitě se to ujalo. Zřejmě proto, že byl také zabudován v plechovce od nakládaného hrášku.

Takže o co se jedná. Dost možná znáte populární transceiver (tedy přijímač – vysílač) NIVEA z Q-Klubu AMAVET Příbram, který slouží k výuce amatérského rádiového provozu. No a v kroužku na škole jsme si řekli, že by jsme to mohli zkusit také, ale bohužel jsme neměli několik DIL oscilátorů na stejném kmitočtu, ale zato se v našich zásobách vyskytovala hrst keramických rezonátorů ze starých telefonů Tesla Stropkov s impulsní volbou, které pracují na kmitočtu 3,58 MHz. Bylo zvoleno velmi neobvyklé zapojení oscilátoru, s výstupem vf z obvodu báze, a sice ze dvou důvodů. Jedna je zde dokonalá sinusovka, tedy signál neobsahuje žádné parazitní kmitočty, a jednak – výstupní výkon je zde pouze 10 mW, takže signál se šíří jen na velmi malou vzdálenost a nedochází k nežádoucímu rušení v okolí.

Aby bylo docíleno větší podobnosti s radioamatérským provozem, byl oscilátor doplněn obvodem zvaným RIT, tedy ladicím kondenzátorem Lad C, s kapacitou 15 – 200 pF ze starého kapesního tranzistoráku, který slouží k přeladění přijímače o přibližně 30 až 50 kHz, podle použitého rezonátoru. Cívky L1 a L2 byly navinuty na jádro z mezifrekvenčního transformátoru z tranzistoráčku, je možnost také je navinout na malou kostřičku 3 až 5 mm v průměru, ať již s jádrem, či bez (pak je ale komplikovanější její naladění), proto také neuvádím potřebný počet závitů, dají se vypočítat podle VÝPOČET LC , cívka L1 má mít indukčnost 3,5 až 6 uH podle nastavení jádra. Cívka L2 je již jen vazební, zde jsou 2 závity. Cívka L3 slouží jako tlumivka, je navinuta na malém feritovém toroidním jádru, slouží k filtraci nf signálu při přijmu. Funkce PŘÍJEM – VYSÍLÁNÍ (RX – TX) se přepíná dvoupólovým páčkovým přepínačem, u jednoho z výrobků byl použit tlačítkový přepínač ISOSTAT. Tranzistor je možno použít libovolný křemíkový, nf i vf typ (nízkofrekvenční tranzistory řady KC mají mezní kmitočet kolem 300 MHz).