JEDNODUCHÝ AUDION

Zde je popsán velmi jednoduchý přijímač s přímým zesílením s katodovou zpětnou vazbou. Přijímač je určen pro začínající „elektronkáře“, proto je navržen pro příjem středních a dlouhých vln. Jeho konstrukce z třicátých let minulého století (oni naši dědové nebyli tak blbí) je vhodná i pro další experimenty, třeba i (po úpravě laděného obvodu) k přijmu krátkovlnných rozhlasových stanic. V tomto zapojení zajišťuje hlasitý příjem místních rozhlasových stanic s dostatečnou selektivitou, která je dána samotným principem zapojení, tedy zpětnou vazbou.

Pokud si budete chtít tento přijímač dále vylepšovat, mohu doporučit připojit jeden nebo dva stupně nízkofrekvenčního zesílení, díky čemuž znatelně stoupne hlasitost příjmu. Schema zapojení přijímače je na obrázku. Elektronka – ve vzorku byla použita jedna polovina dvojité triody ECC81 z jednoho starého vyhozeného radiopřijímače, je zde možno použít libovolnou jinou, druhá polovina byla rezervována pro případné další experimenty.

Schema zapojení

Použité součástky:

C1 – 100 pF

C2 – otočný kondenzátor s max. kapacitou od 350 do 500 pF

C3 – kapacitní trimr (dolaďovací kondenzátor) 2 – 35 pF

C4 – 120 pF

C5 – 15 nF

R1 – 39k (39 tisíc ohmů, kiloohmů)

FA – feritová anténa z libovolného rozhlasového přijímače

Přijímač je sestaven na chassis z desky  kuprextitu (z jakého se dělají plošné spoje) kde měděná folie byla použita jako zemnicí  plocha. Při pečlivém pájení všech součástek přijímač pracuje na prvé zapojení, jediné nastavování spočívá ve vyregulování zpětné vazby těsně před bod rozkmitání pomocí kondenzátoru C3.