KRÁTKÁ ANTÉNA PRO 160m

Při práci na dolních krátkovlnných pásmech vznikají značné problémy s délkou antény a jejím umístěním v prostoru, často velmi omezeném. Jedno z možných variant řešení těchto potíží je například dvojnásobné zkrácení ramen dipólu pro 160 metrů podle následujícího obrázku. Ve skutečnosti je celková délka každého ramene kolem 60 metrů.

Jak je vidět z obrázku, obě ramena jsou přeložena na třikrát a udržována v tomto tvaru dvěma koncovými a několika průchozími prvky. Tyto jsou zhotoveny z nenavlhavého izolačního materiálu, třeba plexiskla, laminátu, tvrzeného polystyrenu a podobně, o tloušťce kolem 5 mm. Rozteč mezi sousedními rozpěrkami je kolem 25 až 50 cm.

Jako napáječ je použit souosý kabel s impedancí 50 ohmů. Na střední kmitočet amatérského pásma (nebo na požadovaný úsek, třeba telegrafní část pásma) anténu doladíme posunem obou koncových prvků (na obrázku jsou znázorněny přerušovanou čarou) tak, aby dipól zůstával symetrický.


Propojky na koncích antény nesmí mít elektrický kontakt se středním vodičem antény. Při použití délky dle obrázku je rezonanční kmitočet antény 1 835 kHz s PSV 1:1,1. Podrobnější údaje o závislosti na kmitočtu, tj. šířka pásma, jsou uvedeny v zdrojovém článku.

Dle článku –  Di Rocco F. –  Morgain per i 160 metri. –  Radio Revista, 1985. N 3, p. 17.