SMYČKA PRO 10 metrů

Na následujícím obrázku je znázorněna velmi jednoduchá rámová anténa pro pásmo 28 MHz, použitelná i pro CB 27 MHz. Svými vlastnostmi je předurčena jak pro provoz ze stálého stanoviště, tak i na přechodná stanoviště pro soutěže.

Rozměry antény:

Kmitočet

Rozměr A

Rozměr B

28,2  MHz

182,5 cm

365 cm

28,5  MHz

180 cm

363,3 cm

27,5555 MHz

183 cm

376 cm

Anténa je vyrobena z hliníkové trubky z vyhozeného chladicího pultu.

Parametry antény dle MMANA

Dle http://please.name.my/200/simple-10-meter-loop-antenna.html