Třístupňový přijímač s jedním tranzistorem

 

Od několika kutilů a začínajících bastlířů mi přišly dotazy, jestli by bylo možné zveřejnit také nějaké jednoduché zapojení, na kterém by si mohli odzkoušet, co vlastně umí a s čím by mohli začít. Jak se tak prohrabuji zbytky své (nevalné) paměti, vzpomněl jsem si, že asi tak před 30 lety bylo v jednom čísle ruského časopisu JUNYJ TECHNIK zajímavé zapojení tak zvaného reflexního přijímače, tedy takové, ve kterém je jeden aktivní prvek (zde tranzistor) použit několikrát – pracuje jednak jako vysokofrekvenční, tak i jako nízkofrekvenční zesilovač. Přesné zapojení a hodnoty součástek mi již poněkud vypadlo z hlavy, ale princip jsem si pamatoval, takže jsem jej mohl znova odzkoušet – no a výsledek zde předkládám.

 

Tento přijímač by se dal označit jako 1-V-1, tedy vf zesilovač – detektor – nf zesilovač, čímž je docíleno jeho dosti dobré citlivosti. Z důvodu co nejmenších rozměrů jsem pro napájení použil původně baterii do kalkulačky, tzv. tabletku s napětím 1,25 V. Kdo ji máte, klidně můžete použít – v zapojení je sice zakresleno napájení z jedné tužkové baterie 1,5 V, ale podle pokusů nebyl v hlasitosti žádný rozdíl. Baterie nemá vlastní vypínač, ten jsem vyřešil tak, že sluchátko je připojeno do konektoru (jack), a po jeho vytažení je vlastně baterie odpojena.

 

Odpor M47 mezi bází a kolektorem slouží k nastavení pracovního bodu tranzistoru, při laborování jsem zde použil odporový trimr 1M a po nastavení jsem jej přeměřil a nahradil pevným odporem s nejblíže vyšší hodnotou.  Tranzistor T1 jsem použil KC149 z nějakého starého tranzistoráku, beze změn zde bude pracoval libovolný křemíkový typ, ale doporučuji vybrat kus s co možná největším zesílením. Diody D1 a D2 použijeme libovolné germaniové. Feritová anténa FA je opět z vraku tranzistorového přijímače o průměru 8 mm a délce 45 mm, navinul jsem na ní 90 závitů (L1) a 10 závitů (L2) měděným smaltovaným vodičem o průměru 0,1 mm ze starého transformátoru. Ladicí kondenzátor jsem nejprve použil pevný, vybraný tak, abych přijímal nejbližší rozhlasovou stanici (Country Radio, Praha-Zbraslav), ale pro pokusy s příjmem více různých stanic bych spíše doporučil použít jednu sekci ladicího kondenzátoru používaného v tranzistorových přijímačích, buď zakoupený (zbytečnost), nebo získaného z nějakého vraku.

 

 

Jak toto zapojení tedy pracuje? Signál, zachycený feritovou anténou, vyladěnou do rezonance ladicím kondenzátorem, je pomocí vazební cívky L2 přiveden do báze tranzistoru, který tak pracuje jako vysokofrekvenční zesilovač. Zesílený signál se z kolektoru odebírá pomocí vazebního kondenzátoru M1 na detekční obvod, tvořený dvěma diodami D1 a D2 v zapojení jako zdvojovač napětí. Zbytky vysokofrekvenčního napětí jsou svedeny na zem kondenzátorem 1n. Zbylý nízkofrekvenční signál po detekci je vazebním kondenzátorem M1 přiveden opět do báze tranzistoru, znovu zesílen a přiveden do sluchátka. Nu vot – eto vsjo. Jednoduché, že ano?

 

Takže – s chutí do práce, a ať se vám daří.

Jirka