Dekodér telegrafních značek

Morsedekodér byl postaven ze stavebnice Velleman K2659. Pracuje spolehlivě za každé rychlosti, pokud je telegrafní signál dostatečně silný a nerušený. Na stavebnici byly provedeny drobné úpravy: Elektretový mikrofon byl odstraněn a nahrazen konektorem na zadním panelu, alfanumerický šestnáctiznakový LCD displej a indikační LED byly přemístěny na čelní panel, regulátor citlivosti byl zrušen, regulace kmitočtu a úrovně byly umístěny na zadním panelu. Pro zamezení nežádoucích vazeb je signál pro dekodér odebírán z oddělovacího nf trafa, umístěného v reproduktorové skříňce, popsané v samostatné kapitole.

dekoder0.jpg (76808 bytes)

Morsedekodér v chodu, zabudovaný v QRP komplexu, na blikání LED v rytmu telegrafních značek je poznat, je-li signál dostatečně silný a nerušený.

dekoder2.jpg (32003 bytes)

Vnitřní uspořádání dekodéru, na zadním panelu jsou potenciometry Lockrange a Frequency. Třetí potenciometr (Sensitivity) byl odpojen.

dekoder075.bmp (47902 bytes)

Schéma morsedekodéru s úpravami